DOMENII DE ACTIVITATE
ALE MEMBRELOR

Despre Initiator

 

Asociaþia Femeilor de Afaceri ºi a Femeilor Conducãtoare de Intreprinderi Braºov (AFAFCI), constituitã în ianuarie 2004, este o organizaþie neguvernamentalã cu personalitate juridicã, non profit ºi apoliticã. AFAFCI este continuatoarea Asociaþiei Femeilor Manager Braºov, ONG creat în anul 1997.

De la început, membrele asociaþiei ºi-au propus sã fie demne urmaºe ale doamnelor din oraºul de la poalele Tâmpei, care în anul 1850 au înfiinþat “Reuniunea Femeilor Române”, prima organizaþie de femei din þara noastrã menitã a ocroti fetiþele orfane  ºi a contribui la emanciparea culturalã a femeilor române .

  Istoria Asociatiei Femeilor de Aafaceri si a Femeilor Conducatoare de Intreprinderi (AFAFCI) este strâns legatã de evoluþia membrielor sale in contextul polotic, economic si social al Romaniei de dupa 1989.

Anul 1990 a fost un punct de cotiturã pentru carierele multor femei. Impulsul de schimbare în viaþa lor a fost determinat de dorinþa de a-ºi depãºi limitele.La început, membrele AFAFCI au cãlãtorit în diverse þãri (Italia, Franta, Germania, Tunisia) pentru a face schimb de experienþã cu alți lideri de asociaþii ºi antreprenori. Încã de la înfiinþare, AFAFCI a cultivat relații și parteneriate la nivel local, naþional ºi internaþional. AFAFCI considerã networking-ul un instrument important pentru dezvoltare ºi creºtere economicã.

 

 Proiecte in derulare

 

AFAFCI continuã sã dezvolte proiecte de responsabilitate sociala în beneficiul comunitãþii locale. In cadrul Programului AFAFCI ”Noua ne pasa” lansat in anul 2009, asociatia a dezvoltat numeroase proiecte ca rezultat al parteneriatelor multiple cu organizatii si institutii locale.

Proiectul „Firma de Exercitiu”

Ca parte a unui parteneriat activ cu Colegiul National Economic "Andrei Barseanu" din Brasov, asociaþia este implicatã în punerea în aplicare localã a Programului Naþional. Membrele asociaþiei ofera know how-ul lor prin sesiuni de coaching, mentoring ºi seminarii elevilor. De asemenea, activeaza in cadrul comisiilor de jurizare a Competitiilor Business Plan,  sprijina organizarea Targului Firmelor de Exercitiu local si regional, promoveaza rezultatele elevilor ºi cadrelor didactice în presa localã. În 2011, Asociatia a acordat o diploma de excelenta uneia dintre firmele de exercitiu, in cadrul Premiilor de Excelenþã anuale organizate de Camera de Comert si Industrie Brasov. Asociaþia are ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor.Colaborarea dintre asociatie ºi Colegiul National Economic "Andrei Barseanu" s-a dovedit a fi foarte utila pentru ambele pãrþi, deoarece a luat forma unui schimb de experienta între femeile de afaceri, studenti, si profesori. Membrii asociaþiei au învãþat cã existã un potenþial neutilizat în rândul elevilor, care trebuie ghidat si fructificat pentru a raspunde nevoilor comunitãþii pentru ca viitorii angajatori ºi angajaþi sa fie bine pregatiti. Elevii au aflat cã trecerea de la teorie la practicã nu este deloc usoara. Existã o mulþime de lacune care pot fi umplute numai cu experienþã, fapt usor realizabil datorita mentorilor care le stau la dispozitie. Afland povesti de succes si avand modele de urmat  reprezinta o sursa de inspiratie pe care ei o pot utiliza pentru a reusi in viata.

                      

     

Proiectul “Stagii de practica”

 

In cadrul acestui proiect, studentii au ocazia sa interactioneze direct cu mediul business, intr-un cadru mai putin formal. Idea de baza a fost aceea de a oferi studentilor suport si sprijin, de a initia un dialog cu acestia si de a manifesta deschidere si interes fata de problemele cu care se confrunta ei. Acest proiect este doar o componenta in parteneriatul  de tip castig-castig pe care studentii  si membrele AFAFCI si l-au propus. Parteneriatul are un dublu scop: pe de o parte, acela de implicare in  dezvoltarea tinerilor, de a le oferi sansa construirii unei cariere, iar pe de alta parte, de a beneficia de potentialul, creativitatea si entuziasmul lor, in scopul revigorarii comunitatii si a mediului de afaceri brasovean. Proiectul a cuprins si doua evenimente adiacente “Frumusetea afacerilor” si “Retentia tinerilor de valoare in comunitatea locala si mai ales, in Romania”. AFAFCIeste un partener constant, de traditie al AIESEC Brasov si sprijina aceasta asociatie a studentilor, atat la nivelul Asociatiei  Femeilor de  Afaceri si a Femeilor Conducatoare de Intreprinderi Brasov, cat si individual, prin companiile membrelor.